Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji inwestycji pn Przebudowa Al.Niepodległości na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicami Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przebudowy skrzyżowania Al. Niepodległości z ulicami Malczewskiego, Wejherowską i Armii Krajowej w Sopocie oraz w okresie gwarancji inwestycji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych. W/w postępowanie będzie prowadzone zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Zadanie obejmuje m.in.
nadzór robót branży drogowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, zieleni.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

al. Niepodległości 930
Sopot 81-861
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
al. Niepodległości 930
Sopot 81-861
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się