Remont i konserwacja dróg w gminie Buczek

» Opis zapytania

Zamówienie Remont i konserwacja dróg w gminie Buczek obejmuje:
Zadanie : I „Remont drogi gminnej nr 103111E Malenia –Strupiny –Sowińce na odcinku 2,28 km „według zakresu ;
1) Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe geodezyjne,
- mechaniczne ścinanie poboczy
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni
- zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej
2) Wykonanie podbudowy
- warstwa wzmacniająco-wyrównawcza z mieszanki mineralno- asfaltowej
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
3 ) Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna
4) Roboty wykończeniowe
- utwardzenie poboczy destruktem, plantowanie poboczy
- regulacja zaworów wodociągowych
Zadanie : II „ Konserwacja nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej w Czestkowie F na odcinku 0,295 km „ według zakresu ;
1) Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe geodezyjne,
- mechaniczne ścinanie poboczy
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni
2) Wykonanie podbudowy
- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno- asfaltowej
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
3 ) Wykonanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna
4) Roboty wykończeniowe
- utwardzenie poboczy destruktem, plantowanie poboczy
- regulacja zaworów wodociągowych
- regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Główna 20
Buczek 98-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Buczek
ul. Główna 20
Buczek 98-113
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się