„Dostawa ogumienia dla pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w roku 2020”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i transport ogumienia dla pojazdów Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w roku 2020.
Miejsce dostawy : Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wydział Transportu, Logistyki i Zaopatrzenia, ul. Lwówecka 8. Przedmiot zamówienia będzie sukcesywnie dostarczany transportem i na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego opon nowych i regenerowanych w ilościach i asortymentach wyszczególnionych w załączniku do SIWZ.
Szczegółowy opis zamówienia określono w załączniku do SIWZ – Opis przedmiotu Zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bankowa 8
Lubań 59-800
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu
Bankowa 8
Lubań 59-800
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się