"Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki dla sołectw: Bobrowniki, Dobieszowice, Rogoźnik i Sączów"

» Opis zapytania

2. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki dla sołectw:
Bobrowniki,
Dobieszowice,
Rogoźnik,
Sączów
oraz udział w czynnościach związanych z ich sporządzeniem.
Przybliżona powierzchnia obszarów objętych planami miejscowymi wynosi:
Bobrowniki – ok. 710 ha;
Dobieszowice – ok. 540 ha;
Rogoźnik – ok. 880 ha;
Sączów – ok. 740 ha.
Celem sporządzenia planów miejscowych dla ww. sołectw jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – uchwała nr XIII/130/19 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 września 2019 r. (Załącznik nr 10 do SIWZ) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gminna 8
Bobrowniki 42-583
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Bobrowniki
ul. Gminna 8
Bobrowniki 42-583
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się