„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Tychowo”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Tychowo (działka ewid. nr 583/10, 583/12obręb 0042 Tychowo) w formule „zaprojektuj i wybuduj” (w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy). Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone przez mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbędnych zgód,wybudowania i wyposażenia punktu zgodnie z PFU, które stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, uwzględniając planowany cel i funkcję inwestycji, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, biorąc pod uwagę niekorzystne warunki gruntowo-wodne i ewentualną konieczność wymiany gruntu lub inne stosowne rozwiązania techniczne.Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, a także wyposażyć punkt we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, narzędzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

BOBOLICKA 17
Tychowo 78-220
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

GMINA TYCHOWO
BOBOLICKA 17
Tychowo 78-220
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się