Usługa aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części powiatów województwa mazowieckiego. Zakres przestrzenny opracowania obejmuje powiaty: mławski, płocki, miasto Płock, warszawski zachodni oraz w zakresie wybranych inwestycji drogowych: garwoliński, otwocki, pruszkowski, grodziski i żyrardowski. Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia może przeznaczyć kwotę nie wyższą niż 300 000,00 PLN brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych i 00/100)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Jagiellońska 26
Warszawa 03-719
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Województwo Mazowieckie
Jagiellońska 26
Warszawa 03-719
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się