Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na remont zabytkowych tarasów w Zamku Górnym i Zamku Dolnym, realizowany na terenie Rezydencji Prezydenta RP Zamek – Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia dla cz. I oraz cz. II jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (zwanej dalej: ,,Dokumentacją’’) w ramach zadania remontowego pn. „Remont tarasów oraz balkonów w Zamku Górnym i Zamku Dolnym, realizowany na terenie Rezydencji Prezydenta RP Zamek – Narodowy Zespół Zabytkowy w Wiśle”, obejmujące zamierzenia remontowe:
Część I:
a) Remont tarasu na I piętrze (nad kuchnią) w Zamku Górnym,
b) Remont tarasu na parterze (nad basenem) w Zamku Górnym,
c) Remont balkonu nad wejściem głównym wraz ze spocznikiem wejściowym na parterze
w Zamku Górnym,

Część II:
a) Remont tarasu na elewacji północnej przy budynku głównym i tarasu skrzydła bocznego wraz ze schodami zewnętrznymi w Zamku Dolnym,
b) Remont spocznika wejścia głównego wraz ze schodami zewnętrznymi oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych w Zamku Dolnym.

2. Zakres usług z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na który składają się załączniki w zależności od części:
a) Część I
Załącznik nr 2A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. I
b) Część II
Załącznik nr 2B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. II

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.03.2020 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się