Wymiana stolarki okiennej w budynku biura Spółdzielni SBM „Pionier” przy ul. Barwinek 29 w Kielcach

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia dotyczy:
dostawy i montażu 4 sztuki okien o wymiarach 1 100 x 2 000 mm z profilu PVC wraz
z demontażem istniejących okien (o wymiarach 1 100 x 830 mm) oraz wyburzeniem ściany. Planowana wymiana okien obejmuje również zamontowanie rolet zewnętrznych, parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także uzupełnienie i naprawę tynków wewnętrznych oraz elewacji (powstałych ubytków przy demontażu okien i istniejących parapetów) oraz malowanie glifów.
wykucie dwóch otworów i zamontowanie w nich okien pochodzących z demontażu o wymiarach 1 100 x 830 mmm, a także uzupełnienie i naprawę tynków wewnętrznych oraz malowanie glifów.
Przy demontażu i montażu okien należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić dużego zakresu elewacji. Nowe okna montowane będą w powiększonych otworach okiennych ze zmianą ich wymiarów. Okna powinny być wykonane z profili PVC, min. 5-cio komorowych o głębokości zabudowy minimum 70mm, profile główne tylko w klasie „A” z PN-EN 12608, materiał jednolity w całym przekroju, kolor biały obustronnie. Wzmocnienia profili stalowych, ocynkowane.
Okucia: nowe okna z górnymi naświetlami otwieranymi uchylnie z możliwością rozblokowania skrzydła uchylnego do poziomu 900, z mikrowentylacją, otwierane za pomocą cięgna mechanicznego. Dplne naświetla otwierane na bok i uchylnie z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia klamki.
Osłonki zawiasów i odwodnień w kolorze białym.
Szklenie: szyba zespolona 4/16/4, co najmniej U_g≤1,0W/(m^2∙ K)
UWAGA: Wszystkie wymiary okien w poniższym zestawieniu stolarki należy przed wykonaniem skorygować z natury.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W PODZIALE WG NIERUCHOMOŚCI, TYPU I RODZAJU
Lp. Wymiar w świetle ościeży (szer.x wys.) [mm] Ilość [szt] Rodzaj Lokalizacja w budynku

1
1 100 x 2 000
4 Nowe okna

- pomieszczenie klubu (2 szt.)
- pomieszczenie biura – pok. 3 (2szt.)

2
1 100 x 830
2 Okna z demontażu do ponownego zamontowania w ścichanie wewnątrz budynku


- pomieszczenie klubu (2 szt.)


Zakres prac obejmuje:
prace przygotowawcze i rozbiórkowe,
wymianę stolarki okiennej,
montaż parapetów zewnętrznych (montowane pod profil okna),
drobne naprawy tynku po demontażu i montażu okien.
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową zgodnie z jej warunkami oraz ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót
i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów budowy, wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Barwinek 29
Kielce 25-150
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier"
ul. Barwinek 29
Kielce 25-150
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się