Budowa drogi gminnej na dz. nr 44/1, 6/10, 10/11, 6/24 i 6/29 wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Jezierzyce - ZP.271.5.2020

» Opis zapytania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej na dz. nr 44/1, 6/10, 10/11, 6/24 i 6/29
wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Jezierzyce. (dokumentacja stanowi załącznik nr 9 do
SIWZ)
3.2. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
a) Etap I:
- rozbiórka istniejącego ciągu pieszo - jezdnego wraz z transportem wskazanych przez inspektora
nadzoru materiałów z rozbiórki do siedziby ZGK Jezierzyce,
- budowa podbudowy nowej pod nową nawierzchnię drogi z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
- budowa chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm typu Starobruk,
- budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Starobruk ,
- budowa parkingów z płyt betonowych ażurowych typu MEBA 40x60 cm gr. 12 cm wraz z
rozdzieleniem stanowisk parkingowych betonową kostką brukową gr. 8 cm
- wykonanie stałej organizacji ruchu,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej
- budowa oświetlenia drogowego
- ustawienie elementów małej architektury w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – ławeczki z
oparciem i koszy -2 sztuk
- Ławki prefabrykowane drewniano – betonowe z oparciem o wymiarach: długość siedziska 170/180 cm,
wysokość siedziska: 44 cm (wysokość całkowita 77 cm), głębokość siedziska -40 cm, siedzisko – listwy
z drewna grubości 4 cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejcą, podstawa – element
betonowy wykonany z kruszyw płukanych.
- Kosze betonowe czworokątne uliczne o wym. podstawa 45 x45 cm, wysokość 60 cm, pojemność kosza
70 litrów.
b) Etap II:
- budowa nowej nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, typu Starobruk ,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – sztuk 5.
c) UWAGA!!! Zamawiający przewidział ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w 2021 roku ze
względu na fakt, iż przez tę drogę przejeżdżają i przejeżdżać będą transporty ciężkie dojeżdżające do
budowy budynków GTBS. Wykonawca może ułożyć nawierzchnię kostki brukowej w 2020 r na swoje
własne ryzyko – jednakże odbiór robót ze strony Inwestora nastąpi wówczas nie wcześniej niż
04.01.2021 - zgodnie z §9 pkt. 3 wzoru umowy (Strony ustalają, iż termin odbioru robót składających się
na etap II, o którym mowa w § 1 ust. 1, niniejszej umowy, nie może przypadać wcześniej niż na dzień 4
stycznia 2021 roku. Zamawiający nie będzie zobowiązany do wcześniejszego dokonania odbioru prac
etapu II, pomimo złożenia takiego wniosku przez Wykonawcę).
d) Na czas trwania robót należy wykonać tymczasową organizację ruchu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sportowa 34
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Słupsk
ul. Sportowa 34
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się