„Usługa utrzymania ruchu sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi utrzymania ruchu sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych, obejmującej w szczególności utrzymanie wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz deszczowej i retencyjnej, fontanny, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wody lodowej, klimatyzacji komfortu i precyzyjnej, wentylacyjnych oraz gazowych w tym również procesowych gazów technicznych, sprężonego powietrza i gazów medycznych, prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, stosownymi normami, dokumentacją techniczno-ruchową, warunkami gwarancji, zaleceniami producentów i wykonawców urządzeń, oraz dobrą praktyką eksploatacyjną jak również najlepszą wiedzą i najwyższymi standardami oraz z zachowaniem najwyższej możliwej staranności, z podziałem na części:
1) Część I: Utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz fontanny.
2) Część II: Utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń ochrony środowiska: kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz deszczowej i retencyjnej.
3) Część III: Utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.
4) Część IV: Utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wody lodowej, klimatyzacji komfortu i precyzyjnej, wentylacyjnych.
5) Część V: Utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.
6) Część VI: Utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń procesowych gazów technicznych, sprężonego powietrza i gazów medycznych.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na jedną lub sześć z ww. części. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie.
3. Usługa utrzymania ruchu, o której mowa w punkcie 1, dotyczy wszystkich sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym w szczególności wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych w zakresie „grupy 2” urządzeń, oraz wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe w zakresie „grupy 3” urządzeń, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wchodzących w skład obiektów Białostockiego Parku Naukowo Technologicznego, zlokalizowanego w Białymstoku (kod pocztowy: 15 540) przy ul. Żurawiej 71 oraz 71A, na działce gruntu o numerze geodezyjnym 767/34 Obręb 21 DOJLIDY, oraz w lokalu „Centroom” przy ul. Sienkiewicza 9 w Białymstoku (kod pocztowy: 15 092) na działce gruntu o numerze geodezyjnym 1412 Obręb 11.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załączniki nr 5 do SIWZ - odpowiedni dla danej części zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Żurawia 71
Białystok 15-540
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Obsługa sanitarna

» Dane nabywcy

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Żurawia 71
Białystok 15-540
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się