Budowa dróg dojazdowych do hal magazynowych w Archiwum Próbek Geologicznych w Hołownie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Budowa dróg dojazdowych do hal magazynowych w Archiwum Próbek Geologicznych w Hołownie (działka ewid. nr 150, gmina Podedwórze 21-222, pow. Parczew, Hołowno 69A).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w:
1. załączniku nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy,
2. załączniku nr 1a do SIWZ – Przekrój drogi,
3. załączniku nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:15


» Lokalizacja

ul. Rakowiecka 4
Warszawa 00-975
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
Warszawa 00-975
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się