Remont kanalizacji sanitarnej w Oświęcimiu przy ul. Piasek, ul. Prusa oraz ul. Szpitalnej metodą rękawa naprawczego

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

PWiK Sp. z o. o. w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: "Remont kanalizacji sanitarnej w Oświęcimiu przy ul. Piasek, ul. Prusa oraz ul. Szpitalnej metodą rękawa naprawczego".
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z całością materiałów przetargowych udostępniono do pobrania w załącznikach poniżej.
2. Termin składania ofert: do dnia 6 marca 2020 r. do godz. 10:00.
3. Wadium wynosi 4 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4. Składający ofertę oświadcza, że:
a) akceptuje bez zastrzeżeń treść SIWZ,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym określone przez Zamawiającego w SIWZ,
c) nie podlega wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki wskazane w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się