Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w Serocku na ul. Słoneczna Polana i ul. Błękitna, na terenie działek nr ewid. 27, 56/29, 60/2 obr. 02 zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy RinEA Rafał Ślusarek, ul. Nadwiślańska 9/17,03 – 349 Warszawa, stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ.
3.2 Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
 budowę linii kablowej oświetlenia drogowego - kabel YAKXs 4x25mm2 Lc~928 m;
 montaż 13 szt. słupów stalowych o wysokości 6m, ocynkowanych, okrągłych, stożkowych o grubości ścianki min. 3 mm;
 montaż 11 szt. słupów stalowych o wysokości 5m, ocynkowanych, okrągłych, stożkowych o grubości ścianki min. 3 mm;
 montaż 13 szt. wysięgników rurowych, łukowych o wym. 1,0mx1,0m, kąt 15 stopni;
 montaż 11 szt. wysięgników rurowych, łukowych o wym. 1,0mx1,5m, kąt 5 stopni;
 montaż 13 szt. opraw LED o mocy max. 25W, minimalnym strumieniu świetlnym oprawy – 2875m, barwa światła 4000K (+/-5%), oprawy wyposażone w układ przeciwprzepięciowy 10kV, oprawy muszą spełniać wymogi normy PN-EN 62471 – „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”, oprawy muszą posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności np. ENEC;
 montaż 11 szt. opraw LED o mocy max. 27W, minimalnym strumieniu świetlnym oprawy – 3105lm, barwa światła 4000K (+/-5%), oprawy wyposażone w układ przeciwprzepięciowy 10kV, oprawy muszą spełniać wymogi normy PN-EN 62471 – „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”, oprawy muszą posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności np. ENEC;
 miejsce zasilenia/przyłączenia: istniejący słup napowietrznej linii oświetlenia ulicznego –zgodnie z Rys. nr PW-3.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Rynek 21
Serock 05-140
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Serock
Rynek 21
Serock 05-140
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się