Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym Sp. z o.o.

» Opis zapytania

4. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części z podziałem na zakłady:

1) Część 1:
a) Usługi ochrony osób i mienia w ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa,
b) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż w ZOL na czas obowiązywania umowy:
- centrali alarmowej zabezpieczającej przed włamaniem pomieszczenia kasy i apteki,
- nadajnika- 1 szt,
- pilotów napadowych- 2 szt,
- czujek ruchu w pomieszczeniach apteki i kasy,
2) Część 2: Usługi ochrony osób i mienia w ZOL przy ul. Szubińskiej 4, 01-958 Warszawa,
3) Część 3: Usługi ochrony osób i mienia w ZOL przy ul. Olchy 8, 04-837 Warszawa.
5. Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach Nr 1a, 1b, 1c (dla każdej części) oraz wzorze umowy załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej obiektów i terenu po uprzednim uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu Pani Bożena Turowiecka, tel. 22/ 811 06 88 wew. 104.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 08:30


» Lokalizacja

ul. Mehoffera 72/74
Warszawa 03-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ochrona

» Dane nabywcy

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.
ul. Mehoffera 72/74
Warszawa 03-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się