Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zestawienie wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Nr 1A i 1B do SIWZ (odpowiednio dla części nr 1 i 2). 3. Zamówienie jest podzielone na części – liczba części 2: CZĘŚĆ Nr 1 – Sukcesywna dostawa pieczywa; CZĘŚĆ Nr 2 – Sukcesywna dostawa wyrobów cukierniczych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Czechosłowacka 27
Poznań 61-459
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Mięso, drób, ryby i owoce morza

» Dane nabywcy

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27
Poznań 61-459
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się