Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury nad zalewem w Radymnie

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane obejmujące:
„Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury nad zalewem w Radymnie”.
2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Polepszenie warunków do rekreacji, wypoczynku i spędzania wolnego czasu nad zalewem w Radymnie, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane obejmujące:
a) Wykonanie koryta na całej szerokości miejsc posadowienia urządzeń.
b) Wbudowanie krawężników betonowych.
c) Wykonanie nawierzchni z piasku.
d) Dostawa i montaż urządzeń:
- Zjazd linowy – 1 szt.
- Huśtawka bocianie gniazdo – 1szt.
- Statek Magellana - 1szt.
- Ławka - 4szt.
- Kosz na śmieci - 1szt.
- Przebieralnia - 2szt.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Lwowska 20
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Miasto Radymno
Lwowska 20
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się