Panele oświetleniowe podtynkowe LED

» Opis zapytania

Nazwa: Panele oświetleniowe podtynkowe LED
Opis: następujące parametry techniczne:
1) rodzaj/model nie gorszy niż PANEL VALUE 600 40W|4000K|3600lm.
2) zastosowane źródło światła: LED.
3) zasilacz zewnętrzny dołączony do panelu.
4) obudowa aluminiowa w kolorze białym.
5) wymiary L x W x H: 595 x 595 x 9 [mm].
6) moc znamionowa: 40W.
7) napięcie znamionowe: 220-240V / 50/60Hz.
8) temperatura barwowa światła: 4000K.
9) strumień światła: 3600lm.
10) kąt rozproszenia światła: 120 stopni.
11) możliwość montażu w suficie podwieszanym.
12) ogólny wskaźnik oddawania barw Ra: >80.
13) Musi osiadać certyfikat CE.

Ilość: 25 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,zapraszam do złożenia oferty.

1. Miejsce dostawy –
Leszno, ul. Zacisze 2.. Transport na koszt Dostawcy.2. Termin dostawy –maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.3. Termin płatności– 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.4. Wymagana gwarancja - 24 miesiące.5. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w
pkt 4, Dostawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 100,00 netto PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
stosunku do terminu realizacji zamówienia.6.
Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert na produkty równoważne.7. W przypadku problemów technicznych związanych z
działaniem lub obsługą Platformy
należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta telefonicznie na
nr 22/101 02 02 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: cwk@platformazakupowa.pl8.
W niniejszym
Postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku, z czym, wszystkie
informacje pozyskane od Wykonawców w trakcie postępowania będą
traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane
publicznie.9.
Postępowanie
składa się z dwóch etapów:1)
złożenie oferty
wstępnej;2) aukcja lub
negocjacje cenowe. O formie i terminie
negocjacji Wykonawcy zostaną poinformowani przez platformę zakupową lub drogą
elektroniczną (mailowo) poza platformą.10. Oferta
musi być złożona na załączonym wzorze, w formie skanu w jednym pliku PDF. Oferty złożone w innym formacie/rozszerzeniu
nie będą akceptowane i będą traktowane jako brak oferty. Do
oferty należy dołączyć kartę charakterystyki oferowanego produktu.11.
Zamawiający
zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (w
tym również po wyborze oferty) bez podania przyczyny.12. Wszelkie
pytania można składać poprzez platformę zakupową, za pośrednictwem
dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na platformie w terminie
do 4 marca 2020 r. do godziny 9:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania
Wykonawców zadane po tym terminie.13.
Osobą
uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Nowicka - tel. 665 913 889.14. Złożenie
oferty oznacza akceptację warunków niniejszego Postępowania.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.