Urządzenia przeciwprzepięciowe SP1 ZAB-0011

» Opis zapytania

Nazwa: Urządzenia przeciwprzepięciowe SP1 ZAB-0011
Opis: Parametry techniczne:
1) napięcie wejściowe 120V-277V 9+/-5%
2) częstotliwość: 50Hz-60Hz
3) napięcie zaciskowe 320V
4) maksymalna energia: 430 dżuli
5) maksymalny prąd szczytowy: 10kA
6) okablowanie: 14 miedzianych splecionych drutów, 105 st. C, 600W
7) urządzenia muszą zapewniać ochronę jednofazową.

Ilość: 70 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, zapraszam do złożenia oferty.1.
Miejsce dostawy –
Poznań, ul. Kolejowa 5. Transport na koszt Dostawcy.

2.
Termin dostawy –
maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia.

3.
Termin płatności
– 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

4.
Wymagana gwarancja - 24 miesiące.

5.
Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert na produkty równoważne.

6. W przypadku problemów technicznych związanych z
działaniem lub obsługą Platformy
należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta telefonicznie na
nr 22/101 02 02 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: cwk@platformazakupowa.pl

7.
W niniejszym
Postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku, z czym, wszystkie
informacje pozyskane od Wykonawców w trakcie postępowania będą
traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane
publicznie.

8.
Postępowanie
składa się z dwóch etapów:

1)
złożenie oferty
wstępnej;

2) aukcja lub
negocjacje cenowe. O formie i terminie
negocjacji Wykonawcy zostaną poinformowani przez platformę zakupową lub drogą
elektroniczną (mailowo) poza platformą.

9. Oferta
musi być złożona na załączonym wzorze, w formie skanu w jednym pliku PDF. Oferty złożone w innym formacie/rozszerzeniu
nie będą akceptowane i będą traktowane jako brak oferty. Do
oferty należy dołączyć kartę charakterystyki oferowanego produktu.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (w
tym również po wyborze oferty) bez podania przyczyny.11. Wszelkie pytania można składać poprzez platformę zakupową, za pośrednictwem
dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na platformie w terminie
do 4 marca 2020 r. do godziny 9:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania
Wykonawców zadane po tym terminie.12. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację warunków niniejszego Postępowania.13. Osobą
uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Nowicka - tel. 665 913 889.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się