DOSTAWA ZESTAWÓW I DRENÓW DO WSTRZYKIWACZA AUTOMATYCZNEGO MEDRAD STELLANT CT dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

» Opis zapytania

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:
1) CZĘŚĆ NR 1 - zestawy wkładów 12-godzinnych i dreny jednorazowego użytku 12-godzinne do wstrzykiwacza automatycznego Medrad Stellant CT,
2) CZĘŚĆ NR 2 - zestawy wkładów jednorazowych do wstrzykiwacza automatycznego Medrad Stellant CT.
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ, stanowiącym wzór umowy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się