Dostawa tonerów, tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie

» Opis zapytania

Dostawa tonerów, tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie
Tonery muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane tj. nowa obudowa, nowy toner w przypadku drukarek laserowych i kserokopiarek, nowy tusz wraz z nowym pojemnikiem w przypadku wkładów do drukarek atramentowych, nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania.
Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem.
Wykonawca udziela min. 12 – miesięcznej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru, przy czym w przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż przewidziane w dokumentacji przetargowej, obowiązują zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.
Szczegółowy zakres dostawy zawarto w SIWZ
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania całości zamówienia w czterech dostawach, przy czym :
1) pierwsza dostawa nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie pisemnego zapotrzebowania zawierającego rodzaj i ilość tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych, przesłanego pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy wskazany w umowie
2) kolejne dostawy nastąpią w okresach kwartalnych w terminie do 7 dni od daty przesłania zapotrzebowania w sposób jak w pkt 1)
Okres obowiązywania umowy : do 31.12.2020r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Narutowicza 38
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się