Sprzątanie siedzib Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie siedzib Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. 10 Lutego 24 i Białostockiej 3 w Gdyni wraz z dostawą środków higienicznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do siwz,
b) Szczegółowy zakres prac– załącznik nr 1b do siwz,
c) Formularz cenowy -załącznik nr 1c do siwz.
3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia, warunki rozliczania i obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy – załącznik nr 9 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. 10 Lutego 24
Gdynia 81-364
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24
Gdynia 81-364
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się