Bezgotówkowa bieżąca sprzedaż benzyny bezołowiowej Pb 95 dla potrzeb maszyn należących do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa bieżąca sprzedaż benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 9 000 litrów dla potrzeb maszyn należących do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach.1)Oferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 228:2003; 2)Benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości do 9 000 litrów; 3) Benzyna bezołowiowa Pb 95 będzie kupowana sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego poprzez tankowanie do zbiorników przenośnych (np. kanistrów). Dopuszcza się możliwość użycia kart paliwowych, wydanych przez Wykonawcę bezpłatnie; 4) Ze względów ekonomicznych oraz eksploatacyjnych, bezgotówkowy zakup paliwa winien odbywać się, na stacjach paliw Wykonawcy znajdujących się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego tj. ul. Dęblińskiej 2 w Puławach w granicach administracyjnych miasta Puławy (odległość liczona drogami publicznymi); 5) Ilość benzyny bezołowiowej Pb 95 wskazana w pkt. 1 jest maksymalnym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu paliwa w ilości mniejszej od podanej w pkt.1 w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ilości benzyny bezołowiowej Pb 95. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu nie zrealizowania przez niego zakupu zadeklarowanej maksymalnej ilości paliwa wskazanej w pkt. 1. w okresie realizacji zamówienia; 6) Oferta powinna zawierać w sobie wszelkie koszty związane z sukcesywnym zakupem benzyny bezołowiowej Pb 95.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Dęblińska 2
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o
Dęblińska 2
Puławy 24-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się