WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI W 2020 ROKU DLA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:
1. Wycena nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 15.
2. Wycena nieruchomości niezabudowanych w celu: zbycia nieruchomości, nabycia nieruchomości, ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu, aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 110.
3. Wycena nieruchomości zabudowanych w celu: zbycia nieruchomości, nabycia nieruchomości, ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu, aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu – z uproszczoną inwentaryzacją z rzutami poszczególnych kondygnacji na płaszczyzny poziomu 7.
4. Wycena nieruchomości zabudowanych w celu: zbycia nieruchomości, nabycia nieruchomości, ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu, aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 10.
5. Wycena nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego 15.
6. Wycena lokali mieszkalnych (użytkowych) wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej 320.
7. Wycena nieruchomości gruntowych w celu: ustalenia opłat adiacenckich, opłat z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłat z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości 15.
8. Wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat za ustanowienie służebności przesyłu/służebności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Rynek 1
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych
Rynek 1
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się