Remonty budynków w kk 4381 z podziałem na części: część nr 1 - Remont bud. 101; częśc nr 2 - Remont bud. 94

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 - „Remont budynku nr 101 w kk 4381” Część 2 - „Remont budynku nr 94 w kk 4381” 2.Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące dokumenty: 1) dla części 1: a)przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ (do pobrania osobno), b)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 5
do SIWZ (do pobrania osobno). 2) dla części 2: a) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ (do pobrania osobno), b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ (do pobrania osobno),

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Steyera 28
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Portu Wojennego
ul. Steyera 28
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się