Zakup worków do zbierania odpadów komunalnych selektywnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) nowych worków foliowych do zbierania odpadów komunalnych selektywnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, w ilościach zamawianych mailowo przez upoważnionych pracowników. Zamawiający przewiduje zastosowanie w tym postępowania prawa opcji. Zamawiający planuje zakup następującej ilości worków – ilość podstawowa zamówienia: a)Worek żółty 120 l – 370000 szt. b)Worek zielony 120 l – 72500 szt. c)Worek niebieski 120 l – 65000 szt. d)Worek brązowy 120 l – 365000 szt. e)Worek czarny 120 l – 30000 szt. f)Worek czarny 240 l – 20000 szt. W związku z zastosowaniem w tym postępowaniu prawa opcji zamawiający przewiduje, że zamówi nie mniej niż ( zamówienie minimalne): a)Worek żółty 120 l – 222000 szt. b)Worek zielony 120 l – 43500 szt. c) Worek niebieski 120 l – 39000 szt. d)Worek brązowy 120 l – 219000 szt. e)Worek czarny 120 l – 18000 szt.
f)Worek czarny 240 l – 12000 szt. a przy pełnym zastosowaniu przewidywanej opcji zamawiający zamówi nie więcej niż: a)Worek żółty 120 l – 518000 szt. b)Worek zielony 120 l – 101500 szt. c) Worek niebieski 120 l – 91000 szt. d)Worek brązowy 120 l – 511000 szt. e)Worek czarny 120 l – 42000 szt. f)Worek czarny 240 l – 28000 szt. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza ilość worków stanowiącej podstawowy przedmiot zamówienia. Rozliczenie następować będzie na faktycznie zamówionej ilości worków i cen jednostkowych wskazanych w ofercie dla każdego z rodzajów worków. Dostarczenie dwóch partii worków nie spełniającego wymogów opisanych w pkt. 3.10. SIWZ może spowodować wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w terminie natychmiastowym. Miejsce dostawy: teren Bazy P.G.K. Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 17 C, 72-100 Goleniów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

I Brygady Legionów 17 C
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I Brygady Legionów 17 C
Goleniów 72-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się