13/PN/2020 „Remont budynku nr 22 na terenie kompleksu K - 465 Osowiec”

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Opis i specyfikacja:

Uwaga: Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej!

Oferty
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej lub drogą pocztową
na adres siedziby Zamawiającego w terminie do
16.03.2020 r. do godz. 09:00.
Komisyjne i jawne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 16.03.2020 r. o godzinie 10:00, w
siedzibie Zamawiającego przy ul. Kawaleryjskiej
70, Białystok, budynek nr 3, sala nr
215.




Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja



» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się