Organizacja wizyty studyjnej do Wielkiej Brytanii dla 2 osób w ramach projektu z Programu Erasmus+

» Opis zapytania

Nazwa: Organizacja wizyty studyjnej do Wielkiej Brytanii
Opis: Szczegóły znajdują się w załączniku
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Proszę o załączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie 3 zamówień dla JST (Proszę o załączenie)
Wzór umowy (Proszę zaakceptować wzór umowy)
Formularz ofertowy (Proszę złożyć ofertę na formularzu ofertowym)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 412738394 - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miejski Starachowice


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się