Przeładunek kruszyw dla Górażdże Beton.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji oraz załącznikach w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych (Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań)
Kondycja finansowa spółki (Prosimy o załączenie sprawozdania finansowego za ostatni rok i/lub zaświadczenia o niezaleganiu w US i ZUS oraz potwierdzenie składania deklaracji VAT)
Referencje (Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych)
Termin płatności (Preferowany między 30 a 60 dni)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym na podstawie art. 71 k.c., pragnie zaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będzie wybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie – w razie wyboru Państwa firmy – do podjęcia negocjacji, zgodnie z art. 72 k.c., w celu wykonywania usługi w zakresie przeładunku kruszyw ładowarkami kołowymi o łyżkach od 3 do 3,5 m3 na wytwórniach betonu towarowego należących do naszej spółki Górażdże Beton - lista wytwórni załączniku. Dodatkowych informacji udzielą Państwu:Mariusz Grobosz, e-mail: mariusz.grobosz@gorazdzebeton.pl, tel. 605 177 711 – w sprawach merytorycznychAnna Dudka-Kalinowska e-mail: anna.dudka@gorazdze.pl, tel. 77 777 8721 – w sprawach handlowychZałączniki – wymagania wewnętrzne Górażdże Cement: Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Beton Sp. z o.o..Kodeks Etyczny DostawcówOgólne warunki zakupów
Sposób rozpatrzenia ofert: Oferty, które nie są zgodne z zasadami określonymi w niniejszym zaproszeniu, np. nie zawierające wszystkich wymaganych odpowiedzi, mogą zostać odrzucone. Oferty, które nie zostaną otrzymane w terminie mogą zostać odrzucone. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo wyboru lub odrzucenia oferty bez podania uzasadnienia lub zlecenia wykonania tylko ograniczonego zakresu przedmiotu zaproszenia. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji techniczno – handlowych z kilkoma oferentami równocześnie.Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy, w rozumieniu artykułu 71 k.c. zostało skierowane również do innych osób. W związku z tym Państwa oferta weźmie udział w przetargu o charakterze rokowaniowym, polegającym na wyborze przez Górażdże Cement S.A. oferty lub ofert, które następnie będą przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Górażdże Cement S.A. z osobą lub osobami, które wybrane dokumenty złożyły. Umowa zostanie zawarta z oferentem, z którym Górażdże Cement S.A. dojdzie do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które będą przedmiotem negocjacji. O wynikach tego etapu negocjacji oraz – w razie wyboru oferty do dalszych negocjacji – o terminie rozpoczęcia negocjacji składający ofertę zostanie niezwłocznie powiadomiony elektronicznie przez platformę przetargową. Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru firm do rozmów negocjacyjnych. Wybór firmy nie oznacza zawarcia umowy z Górażdże Cement S.A. w trybie ofertowym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Górażdże


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.