Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA” Cieszyn ul. Bielska 66 w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, termomodernizacji Domu Studenta „UŚKA” w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem pomiarów i sporządzeniem raportu końcowego potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego.
2) Zakres zamówienia obejmuje m.in.: zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku, uzyskanie niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskanie pozwolenia na budowę , a także dokonanie zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie ono przez organy wymagane).
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres określono w dokumentacji technicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
Bankowa 12
Katowice 40-007
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się