Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Jemielnica w ciągu drogi krajowej nr 45 (km 110+874) w m. Zawada wraz z budową objazdu oraz mostu tymczasowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rz. Jemielnica
w ciągu drogi krajowej nr 45 (km 110+874) w m. Zawada
wraz z budową objazdu oraz mostu tymczasowego
Zakres robót budowlanych:
- roboty przygotowawcze,
- budowa drogi objazdowej,
- wykonanie podpór mostu tymczasowego,
- wykonanie mostu tymczasowego,
- rozbiórka ustroju nośnego obiektu istniejącego,
- rozbiórka podpór mostu istniejącego,
- wykonanie fundamentów i żelbetowych przyczółków obiektu docelowego,
- wykonanie ustroju nośnego z prefabrykowanych belek sprężonych,
- wykonanie pomostu żelbetowego,
- wykonanie izolacji termozgrzewalnej na pomoście,
- wykonanie kap chodnikowych,
- wykonanie nawierzchni jezdni i chodników,
- montaż elementów wyposażenia obiektu docelowego,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- budowa dojazdów do obiektu,
- umocnienie stożków przy obiekcie,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego mostu,
- rozbiórka drogi objazdowej wraz z obiektem tymczasowym.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 10:50


» Lokalizacja

ul. Niedziałkowskiego 6
Opole 45-085
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
Opole 45-085
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się