DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA PERSONELU MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w ilościach i asortymencie w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
Bialska 104
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się