Dostawy produktów mleczarskich

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy produktów mleczarskich CPV-15500000-3 w asortymencie i ilościach niżej wymienionych. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres ok. 12 miesięcy.
Przedmiot zamówienia Ilość szacunkowa
Śmietana 18 % w kubku (opakowanie o poj. do 1 kg) 3 500 kg
Mleko w proszku chude bez domieszki tłuszczy roślinnych (op. do 25 kg) 2 000 kg
Ser twaróg chudy, ofoliowany (op. kostka do 250 g) 5 200 kg
Serek termizowany bez dodatku żelatyny wieprzowej (op. do 150 g) 3 600 kg
Serek typu "Fromage", różne smaki (opakowanie do 100 g) 2 400 kg
Serek wiejski ziarnisty o zawartości tłuszczu nie mniej niż 5% (op. do 200g) 1 000 kg
Serek typu topiony (op. do 100 g) o zawartości tłuszczu nie mniej niż 16 % 3 500 kg
Kefir naturalny do 2% tłuszczu (opakowanie do 250g), gat. I 2 500 kg
Jogurt naturalny op. do 200 g, zawartość tłuszczu nie mniej niż 2% 2 000 kg
Produkt seropodobny- typu ser twardy- o zawartości tłuszczu nie mniej niż 45% w suchej masie produktu. Dopuszcza się udział tłuszczów roślinnych, gat. I 3 000 kg
Ser żółty podpuszczkowy dojrzewający o zawartości tłuszczu nie mniej niż 25 %, zawartość wody - nie więcej niż 45% 100 kg

2. Ilości szacunkowe dostarczanych artykułów mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający, zastrzega sobie prawo do nieodebrania całości zamówienia z zastrzeżeniem, że ilość dostarczonego asortymentu nie będzie mniejsza niż 70 % wielkości całego zamówienia i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne.
3. Dostawy realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego w Areszcie Śledczym w Lublinie przy ul. Południowej 5, w godz. 8.00 – 14.00. Zakłada się częstotliwość dostaw nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
4. Wykonawca dostarczać będzie ww. artykuły na własny koszt, zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych.
5. Ww. artykuły nie mogą wykazywać oznak nieświeżości, zepsucia. Mają być świeże, o dobrym smaku, w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które posiadają nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), nazwie i adresie producenta, dacie produkcji, terminie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu.
6. Termin płatności: 30 dni, forma płatności: przelew.
Zamawiający informuje, że nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Południowa 5
Lublin 20-482
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nabiał

» Dane nabywcy

Areszt Śledczy
ul. Południowa 5
Lublin 20-482
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się