Renowacja zabytkowej synagogi w Krynkach

» Opis zapytania

Renowacja zabytkowej synagogi polegać będzie na: - remoncie więźby dachowej; - wymianie pokrycia dachu;- wymianie obróbek blacharskich i orynnowania; - zabezpieczeniu więźby dachowej;
- wymianie ocieplenia; -remoncie elewacji; -remoncie cokołu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określają: - przedmiar robót (z uwagi na ryczałtowe rozliczenie, jako dokument pomocniczy) – załącznik nr 9 do SIWZ,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Garbarska 16
Krynki 16-120
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Krynkach
ul. Garbarska 16
Krynki 16-120
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się