Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu

» Opis zapytania

Zakres uszczegółowiony:
W ramach zamówienia, Zamawiający oczekuje dostarczenia zestawu do magnetycznej przezczaszkowej stymulacji mózgu wraz z fotelem z podnóżkiem i statywem

Oferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 175)
Zestawy komputerowe muszą posiadać oznakowane znakiem CE.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy załączyć poniższe dokumenty:
Certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE. W przypadku zestawów różnych urządzeń, Zamawiający wymaga, aby z treści certyfikatu bądź deklaracji zgodności jasno wynikało jakich urządzeń dotyczą.
Dostarczony produkt musi posiadać Paszport techniczny.

Materiały firmowe producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (foldery, karty techniczne itp.) potwierdzające zaoferowane parametry techniczne. Zamawiający żąda wskazania w treści folderów potwierdzanych parametrów oraz numerów punktu tabeli zawierającej opis oferowanego przedmiotu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Białowieska
Wrocław 54-235
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Białowieska
Wrocław 54-235
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się