Wsparcie oprogramowania Veeam Backup & Replication (contract) FOR 6 SOCKETS OF VEEAM ESSENTIALS ENTERPRISE (HYPER-V), będącego w zasobach Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, które odpowiada za wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie oprogramowania Veeam Backup & Replication (contract) FOR 6 SOCKETS OF VEEAM ESSENTIALS ENTERPRISE (HYPER-V), będącego w zasobach Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, które odpowiada za wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych.
Wsparcie techniczne ma umożliwiać konsultacje, usuwanie usterek (w czasie do 5 dni od chwili zgłoszenia) bez ograniczenia na ilość, zgłaszanych drogą elektroniczną i telefonicznie oraz obejmować prawo do bezpłatnego otrzymywania aktualizacji oprogramowania.
Zamawiający wymaga, aby świadczenie wsparcia oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia obowiązywało w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 marca 2023 roku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

al. Marcina Kromera 44
Wrocław 51-163
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Licencje i oprogramowanie

» Dane nabywcy

Gmina Wrocław - Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu
al. Marcina Kromera 44
Wrocław 51-163
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się