Pozimowe oczyszczanie nawierzchni dróg powiatowych zamiejskich

» Opis zapytania

Pozimowe jednorazowe oczyszczenie nawierzchni dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, polegające na pozimowym posprzątaniu z piasku nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, wysepek kanalizujących ruch na skrzyżowaniach, zatok postojowych, rond, wpustów ulicznych, studni kanalizacyjnych wraz z posprzątaniem zanieczyszczeń oraz okopywanie traw przy krawężnikach i obrzeżach obejmujące zadania:
Zadanie nr 1. Oczyszczanie dróg powiatowych zamiejskich - Powiat Wejherowski
Zadanie nr 2. Oczyszczanie dróg powiatowych zamiejskich - Powiat Pucki
Zbieranie i wywóz śmieci z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego polegające na zbieraniu zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych tj. śmieci wyrzucanych przez podróżnych, starych opon, folii, puszek, butelek, kartonów, opakowań z tworzyw sztucznych, złomu, elementów betonowych, brył gruzu, elementów zagubionych przez pojazdy i inne w tym gabarytowe z pasów drogowych tj.: jezdni, pobocza, pasów zieleni, skrzyżowań, rowów przydrożnych wraz ze skarpami.
W przypadku mostów - sprzątanie obejmuje części nad obiektami jak również pod obiektami na szerokości pasa drogowego, natomiast w przypadku przepustów drogowych - wloty i wyloty.
Zadanie nr 3. Zbieranie i wywóz śmieci z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wejherowskiego
Zadanie nr 4. Zbieranie i wywóz śmieci z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Puckiego.
Pozimowe jednorazowe oczyszczenie nawierzchni dróg powiatowych zamiejskich na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, polegające na pozimowym posprzątaniu z piasku linii krawędziowych jezdni , wraz z posprzątaniem zanieczyszczeń obejmujące zadania:
Zadanie nr 5. Oczyszczanie pozimowe linii krawędziowych jezdni o przekroju szlakowym z piasku na terenie Powiatu Puckiego i Powiatu Wejherowskiego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Pucka 11
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie
ul. Pucka 11
Wejherowo 84-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się