Wykonanie prac geodezyjnych cz.2 (2 części)

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa, polegających na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej, wykonaniu podziałów nieruchomości oraz odtworzeniu i okazaniu na gruncie granic nieruchomości.
2.Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
1)Opis, zakres i przedmiot części:
Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej: w celu zmiany rodzaju użytku gruntowego (dla 17 działek ewidencyjnych), dotyczącej przebiegu służebności przejazdu i przechodu (dla 3 działek ewidencyjnych), w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (dla 2 działek ewidencyjnych) i do celów prawnych
(dla 2 działek ewidencyjnych).
Część 2: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału nieruchomości wymagającego sporządzenia wstępnego projektu podziału (dla 1 działki ewidencyjnej), wykonanie podziałów nieruchomości niewymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 4 działek ewidencyjnych) oraz odtworzenie i okazanie na gruncie granic (dla 1 działki ewidencyjnej
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy odpowiednio dla części 1 i 2 stanowiąca/ce załącznik/i do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Administrowanie budynków
  • Usługi eksploatacji budynków
  • Usługi sprzątania
  • Utrzymanie zieleni
  • Zakup, sprzedaż i najem nieruchomości

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się