Badanie ścieków, wody, osadów ściekowych i odpadów.

» Opis zapytania

Nazwa: Badanie ścieków, wody, osadów ściekowych i odpadów
Opis: całkowita wartość oferty z formularza cenowego (łącznie część I i II)
Ilość: 1 [kpl.]

Wymagania dodatkowe:
Oświadczenie Wykonawcy, że badania określone w części I formularza cenowego będą wykonywane zgodnie z metodykami referencyjnymi, określonymi w pkt. 2.2 OPZ, zaś badania określone w części II 2a formularza cenowego zgodnie z zapisami pkt. 2.3.1 a część 2b formularza cenowego zgodnie z pkt 2.3.2 OPZ. ()
Formularz cenowy (Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz cenowy)
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

W załączeniu:
- projekt Umowy
- formularz cenowy (wypełniony i podpisany formularz należy załączyć przy składaniu oferty)
- opis przedmiotu zamówienia
- harmonogram badań ścieków i osadów ściekowychW przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel……….......... - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.03.2020 | 11:20


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Grodzisk Mazowiecki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się