REALIZACJA CZĘŚCI PROJEKTU ZAGĘSZCZENIA OSNOWY SZCZEGÓŁOWEJ DLA CZĘŚCI POWIATU BYTOWSKIEGO

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje realizację projektu zagęszczenia szczegółowej osnowy geodezyjnej dla części Powiatu Bytowskiego obejmującego sekcje mapy w skali 1:10000 nr: 6.211.12, 6.212.11, 6.212.13, 6.212.13, 6.213.11, 6.213.12, 6.213.13, 6.214.11, 6.214.12, 6.214.13, 6.215.11, 6.215.12, 6.215.13, 6.216.12, 6.216.13, 6.216.14, 6.216.15, 6.216.16, 6.216.17, 6.216.18, 6.216.18, 6.217.13, 6.217.14, dla uzyskania jednolitej, spełniającej wymogi dokładnościowe oraz łatwo dostępnej wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej, pełniącej funkcję osnowy poziomej oraz wysokościowej. Wykonawcy prac zostanie przekazana dokumentacja zawierająca inwentaryzację poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej oraz projekt modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej na obszarze powiatu bytowskiego, wykonany w 2018r.

Ponadto zamówienie obejmuje przeliczenie wysokościowe bazy numerycznej dla obszaru jednostki ewidencyjnej Miastko-Miasto [220106_4] z układu wysokościowego „Amsterdam” do nowo przyjętego systemu odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
Bytów 77-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Powiat Bytowski
ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
Bytów 77-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się