Usługa przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i napraw urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i napraw (wydanie świadectwa wzorcowania) urządzeń typu: DRAGER (7410, 7110, 6820, 7510, 5820, 6510, 9724) oraz ALCOQUANT (3020, 6020). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilości przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania i napraw określone w rozdz. XIII oraz ilości części zamiennych zawarte w wykazie części - przyjęte zostały przez Zamawiającego szacunkowo w celu wyliczenia przez wykonawcę ceny oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Bydgoszcz 85-090
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się