„Przebudowa ul. Warszawskiej w Żyrardowie”.

» Opis zapytania

- przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów;
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej;
- budowa kanału technologicznego;
-szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej STWiORB, stanowiące Załącznik nr 10 i 12 do SIWZ,

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Plac Jana Pawła II 1
Żyrardów 96-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II 1
Żyrardów 96-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się