Dostawa sprzętu fotograficznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu fotograficznego z podziałem na zadania:
Zadanie 1 - Zakup akcesoriów do aparatu Canon EOS 5d mk IV, akcesoriów do obiektywów, dyktafonu, wyposażenia pomieszczenia studyjnego, kart pamięci.
Zadanie 2 - Zakup urządzeń umożliwiających import i edycję fotografii.
Zadanie 3 - Zakup akumulatora do aparatu Canon EOS 5d mk IV oraz akumulatora do kamery Sony PXW-Z280.
Zadanie 4 - Zakup kamery sportowej wraz z wyposażeniem i stabilizatorem typu gimbal, stabilizatora typu gimbal do telefonu komórkowego, stabilizatora typu glidecam oraz statywu do kamery Sony PXW-Z280.
Zadanie 5 - Zakup bezprzewodowego systemu mikroportów współpracującego z kamerą Sony PXW-Z280.
Zadanie 6 - Zakup aparatu cyfrowego, obiektywów i konwertera.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniku nr 3 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadanie 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt fotograficzny

» Dane nabywcy

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się