Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020r.

» Opis zapytania

Część I zamówienia - Utrzymanie terenów zielonych miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac.

I. Zakres prac do wykonania na rabatach w gazonach i trawnikach:
1. Bieżące grabienie trawników (z gałęzi, śmieci i liści)
Nr terenu zielonego:
1) Pl. Zamkowy - 2477 m²
2) Pl. Konstytucji 3 Maja - 1506 m²

3) Pl. Dworcowy - 348 m²
4) Pl. Wogezów - 1355 m²
5) ul. Złotoryjska - 1361 m²
6) ul. Parkowa - Złotoryjska - 2132 m²
7) ul. Dąbrowskiego - Grottgera - 1466 m²
8) ul. Dąbrowskiego (przy Kościele) - 460 m²
9) ul. Legnicka - 2672 m²
10) ul. Paderewskiego - 4523 m²
11) ul. Chmielna - Piotra Skargi - 3429 m²
12) ul. Kolejowa - 413 m²
13) ul. Reymonta - 100 m²
14) ul. Kopernika - 282 m²
15) ul. Reja - 4909 m²
18) ul. Chrobrego - 687 m²
19) ul. Łokietka + skarpa
(ul. Łokietka – ul. Kilińskiego) -75 m²
20) ul. Wojska Polskiego -131 m²
21) ul. Kilińskiego - 493 m²
34) ul. Szpitalna - 459 m²
35) ul. Lubińska – Przelot i Goleszańska/Legnicka - 680 m²
36) ul. Fabryczna (rejon parkingu) - 321 m²
36) ul. Fabryczna (rejon wjazdu do stacji paliw) - 225 m²
37) Pl. Bolesława Prusa - 83 m²
39) ul. Kilińskiego - 44 m²
(rejon ul. Skłodowskiej-ul. Łokietka)
40) ul. Dąbrowskiego (Bank Zachodni) - 332 m²
41) ul. Bolesławiecka 14 - 453 m²
53) ul. Kościuszki, Witosa (kwartał) - 3170 m²
55) ul. Legnicka – przy moście:
- prawa strona od PUB - 245 m2
- lewa strona od ul. Żeromskiego -758 m²
56) ul. Drzymały (ogród zabaw) -600 m2

Razem - 36 623 m2
2. Grabienie trawników i alejek jesienią z wszystkich opadłych liści, w przypadku liści kasztanowca ich zniszczenie.
3. Bieżące zamiatanie alejek na terenach zielonych .
Powierzchnia alejek zlokalizowanych w rejonie terenów zielonych:
1) Pl. Konstytucji 3 – Maja - 381 m²
2) Dąbrowskiego – Grottgera - 306 m²
3) ul. Parkowa - 271 m²
4) Pl. Wogezów - 495 m²
5) ul. Paderewskiego - 246 m²
6) ul. Reja – Gimnazjum Nr 2 - 114 m²
7) Pl. Zamkowy - 234 m²
8) ul. Chmielna – P. Skargi - 219 m²
Razem - 2.266 m2
4. Zbieranie i wywożenie nieczystości z terenów zielonych, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenach zielonych oraz wywóz nieczystości wraz ze składowaniem.
5. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach zieleni oraz w koszach na śmieci.
6. Czyszczenie z trawy obrzeży chodników, ulic oraz placów zlokalizowanych bezpośrednio przy terenach zielonych.
7. Wygrabianie alejek ziemnych.
8. Przekopywanie kwietników na zimę. Zabezpieczenie wrażliwych roślin na zimę naturalnym materiałem np. stroiszem, liśćmi, poprzez kopczykowanie, itp.
9. Przygotowanie gleby do sadzenia roślin. Wymiana ziemi w gazonach.
10. Pielenie posadzonych roślin i usuwanie obumarłych kwiatostanów.
11. Podlewanie posadzonych roślin na rabatach i w gazonach:
- ul. Dąbrowskiego - Grottgera,
- ul. Chmielna - P. Skargi,
- ul. Parkowa - Złotoryjska,
- ul. Kolejowa,
- pl. Konstytucji 3 - Maja,
- ul. Wolności – Park Śródmiejski
- pl. Dworcowy,
- pl. Wogezów,

12. Pielenie klombów z różami.
1) Cięcie i pielęgnacja krzewów róż.
2) Zabezpieczenie róż na zimę, w okresie późnej jesieni (kopczykowanie, stroisz, itp.) .
3) Odkrycie róż na wiosnę- tak aby nie dopuścić do zaparzania się krzewów.
13. Cięcie żywopłotów ze zgrabianiem pędów:
- ul. Kościuszki - 94 mb
- ul. Legnicka - 172 mb
- pl. Konstytucji 3 – Maja - 70 mb
- ul. Paderewskiego - 361 mb
- ul. Złotoryjska - 43 mb
- ul. Bolesławiecka - 61 mb
- pl. Zamkowy - 130 mb
- pl. Dworcowy - 62 mb
Razem - 993 mb

14. Odmładzanie żywopłotów z ligustra- (1 x w roku), na wysokość ok. 30-50 cm.
15. Bieżące odchwaszczanie żywopłotów.
16. Uzupełnianie obumarłych roślin oraz luk na rabatach,
17. Oprócz bieżącego grabienia Wykonawca w dniu 30.11.2019 r. zgrabi i wywiezienie liście z terenów objętych pielęgnacją.
18. Wypłacenie ostatniej faktury będzie możliwe po protokolarnym odbiorze prawidłowo wykonanych prac, tj. w dniu odbioru tereny zieleni muszą być m.in. wykoszone, pograbione, pozamiatane i posprzątane z zalegających liści, śmieci, itp.

II. 1. Koszenie trawników
Nr terenu zielonego:
1) Pl. Zamkowy - 2477 m²
2) Pl. Konstytucji 3 Maja - 1506 m²
3) Pl. Dworcowy - 348 m²
4) Pl. Wogezów - 1355 m²
5) ul. Złotoryjska - 1361 m²
6) ul. Parkowa - Złotoryjska - 2132 m²
7) ul. Dąbrowskiego - Grottgera - 1466 m²
8) ul. Dąbrowskiego (przy Kościele) - 460 m²
9) ul. Legnicka - 2672 m²
10) ul. Paderewskiego - 4523 m²
11) ul. Chmielna - Piotra Skargi - 3429 m²
12) ul. Kolejowa - 413 m²
13) ul. Reymonta - 100 m²
14) ul. Kopernika - 282 m²
15) ul. Reja - 4909 m²
18) ul. Chrobrego - 687 m²
19) ul. Łokietka +
skarpa (ul. Łokietka-ul. Kilinskiego) - 75 m²
20) ul. Wojska Polskiego - 131 m²
21) ul. Kilińskiego - 493 m²

34) ul. Szpitalna - 459 m²
35) ul. Lubińska – Przelot i Goleszańska/Legnicka - 680 m²
36) ul. Fabryczna (rejon parkingu) - 321 m²
36) ul. Fabryczna (rejon wjazdu do stacji paliw) - 225 m²
37) Pl. Bolesława Prusa - 83 m²
39) ul. Kilińskiego - 44 m²
(rejon ul. Skłodowskiej-ul. Łokietka)
40) ul. Dąbrowskiego (Bank Zachodni) - 332 m²
41) ul. Bolesławiecka 14 - 453 m²
53) ul. Kościuszki, Witosa (kwartał) - 3170 m²
55) ul. Legnicka – przy moście:
- prawa strona od PUB - 245 m2
- lewa strona od ul. Żeromskiego -758 m²
56) ul. Drzymały (ogród zabaw) - 600 m2
Razem - 36 189 m2
2. Wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm.
3. Zgrabienie skoszonej trawy wraz z jej wywiezieniem do kompostowni, bezpośrednio po koszeniu. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej trawy do dnia następnego.
4. Posprzątanie alejek, chodników itp. znajdujących się bezpośrednio przy trawnikach ze świeżo skoszonej trawy.
5. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy koszeniu, aby nie uszkodzić mienia osób trzecich np. samochodów, elementów małej architektury, słupów oświetlenia itp. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

Wskazanie terenów do koszenia i grabienia wskazuje Załącznik nr 2.

III. Pozostałe prace do wykonania
1. Malowanie oraz naprawa ławek ustawianych w rejonie terenów zielonych:
- ul. Paderewskiego - 19 szt.
- pl. Dworcowy - 10 szt.
- pl. Zielony przy ul. Dąbrowskiego – Grottgera - 13 szt.
- pl. Zamkowy - 2 szt.
- pl. Wogezów - 10 szt.
- pl. Konstytucji 3 – Maja - 3 szt.
- ul. Łokietka, Maczka, Sikorskiego - 4 szt.
Razem: - 61 szt.
2. Malowanie oraz naprawa koszy ulicznych na śmieci ustawianych w rejonie terenów zielonych:
- ul. Paderewskiego - 10 szt.
- pl. Konstytucji 3 - Maja - 4 szt.
- pl. Zielony przy ul. Dąbrowskiego – Grottgera - 2 szt.
- pl. Zamkowy - l szt.
- ul. Łokietka, Maczka, Sikorskiego - 8 szt.
- pl. Dworcowy - 1 szt.
- ul. Kolejowa - 9 szt.
- pl. Wogezów - 3 szt.
Razem - 38 szt.
UWAGA !
1. Zgoda na usunięcie drzewa/krzewu może być wydana wyłącznie przez Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie.
2. Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. O uszkodzeniach Wykonawca powinien informować Inwestora niezwłocznie.
5. Wykonawca poinformuje o wszystkich utrudnieniach w realizacji zadania.
6. Koszty materiałów, sprzętu itp. potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca robót.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli terenów zieleni w zakresie realizowania prac przez Wykonawcę zgodnie z umową.
Część II zamówienia Sadzenie roślin i utrzymanie terenów zielonych miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac:
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania podłoża i posadzenie kwiatów na rabatach, w gazonach, kolumnach kwiatowych, skrzynkach i donicach montowanych na słupach oświetlenia ulicznego w roku 2020.
1. Do dnia 30 maja posadzenie kwiatów z materiałów Wykonawcy (kwiaty kwitnące):
1) ul. Chmielna – P. Skargi :
średnica rabaty obwód rabaty kwiatowej
I – Rabata obok PKO - 62 m² 8,90 -28 m
II – Rabata - 35 m² 6,70 -21 m
III – Rabata - 22 m² 5,30 -16 m
IV – Rabata - 22 m² 5,30 -16 m
V – Rabata - 22 m² 5,30 -16 m
VI – Rabata -20 m² 5,10 -16 m
VII – Rabata – 11,30 m² 3,80 -12 m
VIII – Rabata -17,30 m² 4,70 -15 m
IX – Rabata – 21,20 m² 5,20 -16 m
X – Rabata – 20,40 m² 2,10 -16 m
2) Pozostałe rabaty:
I – Plac Zamkowy - 12,40 m² - 16 m
( przy słupie oświetlenia ulicznego)
II – Plac Konstytucji 3 - Maja – 10,30 m² -8 m
III – Plac Dworcowy - 17,70 m² -20 m
IV – Plac Wogezów - 8,00 m² -12 m
V – ul. Parkowa – Złotoryjska - 89,00 m² -42 m
VI – ul. Szpitalna - 8,80 m² -25 m
Powierzchnia rabat łącznie wynosi – 399,40 m², łączny obwód rabat – 295 m, na których należy posadzić – 3.450 sztuk pelaronii w trzech kolorach oraz - 1.600 sztuk roślin z gatunku „starzec popielny”.
2. Posadzenie kwiatów (kwiaty kwitnące) w gazonach, donicach z materiałów Wykonawcy:
a) do dnia 8 kwietnia należy posadzić bratki w 10 donicach o pow. 1,00 m² każda i w 6 donicach o pow. 0,8 m² każda łącznie – 500 szt. kwiatów. Donice zlokalizowane są przy
ul. Kolejowej -7 szt., ul. Reja – 6 szt., Plac Zamkowy – 3 szt.
b) do dnia 30 maja w każdej donicy o pow. 1,00 m² należy posadzić: bluszcz – Hedera helix - 5 szt., pelargonię czerwoną (np. o obfitych kwiatach typu Pelargonium zonale)- 15 szt.
c) do dnia 30 maja w 6 donicach o pow. 0,8 m² ( o pow. łącznej 4,8 m²) zlokalizowanych przy ul. Reja należy posadzić:
- pelargonię czerwoną (np. o obfitych kwiatach typu Pelargonium zonale)- 3 szt.
- aksamitkę żółtą - 12 szt.
d) do dnia 15 października w każdej donicy o pow. 1,00 m² i o pow. 0,8 m² , należy posadzić: chryzantemy - 5 szt. w każdej donicy.
3. Posadzenie kwiatów z materiału własnego, w kolumnach kwiatowych szt. 8, łączna ilość
kwiatów, pelargonia zwisająca (kolor czerwony) – 1.266 szt.
W kolumnach h=2.400 należy posadzić po 168 sztuk kwiatów, w kolumnie h=1.200 należy posadzić 90 sztuk kwiatów.
4. Posadzenie kwiatów z materiału własnego, w skrzynkach szt. 22, łączna ilość kwiatów, pelargonia zwisająca (kolor czerwony) – 88 szt.
5. Posadzenie kwiatów z materiału własnego, pelargonia zwisająca (kolor czerwony), w donicach szt. 360 po 5 szt. pelargonii w każdej donicy, to jest łącznie - 1.800 kwiatów.
6. Kolumny, donice i skrzynki należy przechować do czasu ukorzenienia się i rozkwitu kwiatów oraz przyrostu roślin do długości 25 – 30 cm.
7. Kolumny i donice należy dostarczyć do miejsc zamontowania na terenie miasta Chojnowa oraz na słupach oświetlenia ulicznego w Chojnowie do dnia 30 maja. Skrzynki Wykonawca ma dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1, w terminie do 30 maja.
8. Rośliny do nasadzeń na rabatach w gazonach muszą być zdrowe bez znamion chorobowych dobrze wybarwione.
9. Po dokonaniu nasadzeń na klombach i w gazonach Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji nasadzonych roślin tj. m.in. do podlewania przez kolejne 14 dni.
10. Zamawiający zastrzega, że sadzonki, które nie przyjęły się w nowych warunkach w terminie 14 dni od dnia nasadzenia i zgłoszenia Zamawiającemu Wykonawca uzupełni niezwłocznie na własny koszt bez dodatkowej zapłaty.
11. Zaprawa dołków sadzeniowych do sadzenia kwiatów (na rabatach, w gazonach, skrzynkach, kolumnach kwiatowych i w donicach), w tym zastosowanie nawozów mineralnych wolnouwalniających, należy do Wykonawcy. Gleba powinna być bogata w składniki wspomagające wzrost roślin.
12. Po pierwszych przymrozkach Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć:
- donice oraz kolumny tj. opróżnić je i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- z donic (gazonów) przemarznięte rośliny (chryzantemy),
Uzyskaną masę biodegradalną należy przekazać do kompostowni.
Nie należy dopuszczać do zalegania obumarłych roślin w donicach.
13. W celu składowania odpadów ulegających biodegradacji Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy z kompostownią. W przypadku posiadania własnej kompostowni Wykonawca może składować powyższe odpady we własnym zakresie.
UWAGA !
1. Zgoda na usunięcie drzewa może być wydana wyłącznie przez Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie.
2. Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie.
3. W kolumnach, skrzynkach oraz doniczkach należy zastosować ziemię ogrodniczą (substrat torfowy).
4. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. O uszkodzeniach Wykonawca powinien informować Inwestora niezwłocznie.
6. Wykonawca poinformuje o wszystkich utrudnieniach w realizacji zadania.
7. Koszty materiałów, sprzętu itp. potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca robót.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli terenów zieleni w zakresie realizowania prac przez Wykonawcę zgodnie z umową.


Część III zamówienia – Sadzenie roślin i utrzymanie terenów zielonych w Rynku, przy ul. Ściegiennego oraz przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko) oraz w Parku Śródmiejskim w Chojnowie w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac.
Sadzenie roślin i utrzymanie terenów zielonych w Rynku, przy ul. Ściegiennego oraz przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko) oraz w Parku Śródmiejskim w Chojnowie w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac.
Oznaczenie na mapie: A- Park Śródmiejski, B-Morskie Oko, C-Rynek
I. Sadzenie kwiatów kwitnących z materiału własnego:

1. Na rabatach kwiatowych szt. 4 w rejonie fontanny przy „Tkaczu” oraz rondo szt.1 należy posadzić w terminie do 31.05.2020 r.:
- pelargonię rabatową czerwoną i ciemnoróżową - 540 szt.
- begonia drobnokwiatowa - 320 szt.
- aksamitkę drobnokwiatową pomarańczową - 800 szt.

Przebieg rabat i nasadzeń przedstawia Załącznik Nr 3 do umowy - schemat nasadzeń.

2. W donicach wzdłuż chodnika - 10 szt., należy posadzić po 4 szt. begonii bulwiastej z gatunku przeznaczonego w szczególności do obsadzenia zieleni miejskiej z uwagi na dużą siłę wzrostu i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne w kolorze czerwieni, łącznie - 40 szt. oraz po 2 szt. wilec (Ipomoea) w kolorze limonkowym posadzone po 1 na brzegach skrzyni, łącznie 20 szt.,
- w gazonie „murek”, Rynek 1- ul. Ściegiennego należy posadzić begonię drobnokwiatową z gatunku przeznaczonego w szczególności do obsadzeń zieleni miejskiej z uwagi na dużą siłę wzrostu i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne w kolorze czerwieni – 375 szt.
Wysokość sadzonych roślin nie może być mniejsza niż 15 cm.
3.Wykonawca zobowiązany jest podlewać co drugi dzień wszystkie donice, „murek „ w Rynku.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania cięć pielęgnacyjnych krzewów (Berberysów, Tawuły, Krzewuszki, Trzmieliny itd.)
5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania chwastów z nawierzchni mineralnej na „Morskim Oku”, w Parku Śródmiejskim
6. Na trzech rabatach w Parku Śródmiejskim należy posadzić w terminie do 31.05.2020 r.
- begonię rabatową czerwoną i ciemnoróżową - 600 szt.
- starca popielnego - 350 szt
II. Bieżąca pielęgnacja roślin na rabatach, terenach zieleni, w donicach, w gazonach na „Morskim Oku” i w Parku Śródmiejskim:

Pielęgnacja roślin istniejących:
- trawę rabatową wczesną wiosną należy przyciąć, na zimę natomiast zostawiać roślinę bez przycięcia,
- róże oraz lawendy na okres zimowy należy kopczykować lub przykryć stroiszem. Wczesną wiosną należy usunąć stare, uszkodzone i zdziczałe pędy,

Pielęgnacja roślin:
- rośliny na rabatach należy regularnie pielić, usuwać obumarłe kwiatostany oraz nawozić,
- rośliny należy na bieżąco podlewać i w razie potrzeby zasilać dodatkowymi dawkami wody i nawozów,
- wymieniać obumarłe rośliny lub uzupełniać luki w rabatach.

III. Przygotowanie do sezonu zimowego rabat kwiatów jednorocznych, donic oraz gazonu „murek”. Zabezpieczenie wrażliwych roślin na zimę naturalnym materiałem np. stroiszem, liśćmi, poprzez kopczykowanie, itp.
IV. Należy przygotować podłoże na rabatach w donicach i gazonach, w tym celu Wykonawca przeznaczy 3000 l substratu torfowego
V. Na przygotowanie podłoża na rabatach, w donicach i gazonach oraz na bieżącą pielęgnację roślin w okresie wegetacji należy przeznaczyć 15 kg nawozu kwiatowego.
VI. Raz w tygodniu, na terenie Morskiego Oka należy przegrabić i oczyścić plażę (także z chwastów), przegrabić alejki ziemne oraz pozamiatać ciągi pieszojezdne (w razie potrzeby częściej)
VII. Dwa razy w tygodniu w razie potrzeby częściej wysprzątać całą zagospodarowaną powierzchnię Morskiego Oka, Parku Śródmiejskiego. Wyzbierać i wywieźć nieczystości z terenów zielonych, opróżnić kosze zlokalizowane na terenach zielonych. Nie dopuszcza się zalegania śmieci na terenach zieleni oraz w koszach na śmieci .
VIII. Należy kosić teren Morskiego Oka oraz skarpy oczka wodnego, teren Parku Śródmiejskiego. Wysokość trawy nie może przekraczać 10 cm.
Zgrabienie skoszonej trawy wraz z jej wywiezieniem do kompostowni, bezpośrednio po koszeniu. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej trawy do dnia następnego. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy koszeniu aby nie uszkodzić mienia osób trzecich np. samochodów, elementów małej architektury, itp. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca.
IX. Przesadzenie 8 szt. akacji rosnących w donicach (skrzyniach) w Rynku. Wymiary drzew: wysokość do 2,5 m, grubość do 20 cm. Akacje należy przewieźć i posadzić wzdłuż płotu nowego Cmentarza Komunalnego wjazd od ul. Złotoryjskiej.
Wykonawca zobowiązany jest po przesadzeniu drzew przygotować donice (skrzynie) do kolejnych nasadzeń, w szczególności wymienić maty wyścielające donice, wymienić podłoże oraz ułożyć warstwy drenażowe.
Wymienione podłoże ma zawierać domieszką substratu torfowego oraz nawóz.
Wykonawca zobowiązany jest posadzić w przedmiotowych donicach (skrzyniach) klony kuliste (szczepione) o wysokości ok. 2,5 m oraz 12-14 mm grubości (z materiału własnego).
Wykonawca zobowiązany jest przewieźć i ustawić przedmiotowe donice na miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren miasta Chojnowa).
Wykonawca udziela gwarancji na posadzone drzewa w donicach (skrzyniach) na okres 1 roku.
Oprócz bieżącego grabienia Wykonawca w dniu 30.11.2020 r. zgrabi i wywiezienie liście z terenów objętych pielęgnacją.

Wypłacenie ostatniej faktury będzie możliwe po protokolarnym odbiorze prawidłowo wykonanych prac, tj. w dniu odbioru tereny zieleni muszą być m.in. wykoszone, pograbione, pozamiatane i posprzątane z zalegających liści, śmieci, itp.

Park Śródmiejski z wyłączeniem amfiteatru:
Powierzchnia ciągów pieszych, pieszojednych – 2 938,6 m2
powierzchni a amfiteatru – 527,9 m2
powierzchnia parku – 22 820 m2
trawniki rabaty – 19353,50 m2
UWAGA !
1. Zgoda na usunięcie drzewa/krzewu może być wydana wyłącznie przez Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie.
2. Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. O uszkodzeniach Wykonawca powinien informować Inwestora niezwłocznie.
5. Wykonawca poinformuje o wszystkich utrudnieniach w realizacji zadania.
6. Koszty materiałów, sprzętu itp. potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca robót.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli terenów zieleni w zakresie realizowania prac przez Wykonawcę zgodnie z umową.

Część IV zamówienia - Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta Chojnowa
w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem prac.
Przedmiotem części IV zamówienia jest utrzymanie trawników oraz utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2020 r. zgodnie z wykazem:
I. Zakres prac do wykonania na trawnikach
1. Bieżące grabienie trawników (z gałęzi śmieci i liści)
Nr terenu zielonego:
16) ul. Zielona - 3 886 m2
17) ul. Lubińska (Park) - 3 870 m2
22) ul. Długosza - 2 200 m2
25) ul. Kilińskiego - 15 (boisko) - 17 781 m2
ul. Kilińskiego, Park Piastowski włącznie
z torem saneczkowym
26) ul. Kilińskiego – wejście do parku - 6779 m2
27) ul. Kilińskiego - Sikorskiego - 2 095 m2
(obok Hydroforni)
29) ul. Łokietka - Maczka - teren w rejonie ogrodu - 2 497 m2
zabaw, sklepu Anna, Apteki i byłej Kwiaciarni
30) ul. Maczka od Pawilonu Handlowego - 3 808 m2
do stacji transformatorowej
31) ul. Sikorskiego – Maczka ogród zabaw - 4 620 m2
32) ul. Samorządowa - 8 474 m2
38) ul. Bolesławiecka – Parkowa - 1 472 m2
42) ul. Sikorskiego – łąka - 6 600 m2
43) ul. Łokietka i Maczka - 7 835 m2
44) ul. Sikorskiego – skarpa - 379 m2
45) ul. Sikorskiego 6-8 (tył bloków) - 1 476 m2
46) ul. Sikorskiego 1-7,6, 10, 12,żłobek (pasy przydrożne) - 1 952 m2
47) ul. Sikorskiego – wjazd na stację paliw - 919 m2
48) ul. Wyspiańskiego/ ul. Zapolskiej - 6 895 m2
49) ul. Kusocińskiego - 550 m2
50) ul. Bolesławiecka - 2 420 m2
51) ul. Kilińskiego – wysepka parkingowa - 19 m2
52) ul. Sikorskiego – przy Biedronce - 333 m2
54) ul. Sikorskiego – skarpa przy poczcie - 297 m2
57) ul. Maczka (Pas przydrożny przy parkingach) - 680 m2
58) ul. Dąbrowskiego (od Niemcewicza do Reymonta
lewa strona - 170 m2
59) ul. Wolności 3, 5, 7 (przy Rossmannie) - 261 m2
60) ul. Bolesławiecka (lewa strona przy ogrodach
działkowych) - 1740 m2
61) ul. Małachowskiego-parking MOKSIR - 151m2
62) ul. Głowackiego - 157 m2
Razem - 90 316 m2
2. W przypadku liści kasztanowca – ich zniszczenie.
3. Grabienie trawników jesienią (z wszystkich opadłych liści).
4. Bieżące zamiatanie alejek na terenach zielonych oraz ich zimowe utrzymanie.
Powierzchnia alejek zlokalizowanych w rejonie terenów zielonych:
1) ul. Maczka – Sklep Anna – Pawilon Handlowy
– Stacja transformatorowa - 505 m2
2) Sikorskiego – ogród zabaw - 93 m2
3) ul. Lubińska - 340 m2
Razem - 938 m2

5. Zbieranie i wywożenie nieczystości z terenów zielonych, opróżnianie koszy ulicznych
zlokalizowanych na terenach zielonych oraz wywóz odpadów na składowisko.
6. Czyszczenie z trawy obrzeży chodników, ulic oraz placów zlokalizowanych bezpośrednio przy terenach zielonych.
7. Wygrabianie alejek ziemnych.
8. Odmładzanie żywopłotów z ligustra (1 x w roku), na wysokość ok. 30-50 cm.
9. Cięcia żywopłotów ze zgrabianiem pędów:
- ul. Lubińska - 228 m b
Razem - 228 mb
10. Bieżące odchwaszczanie żywopłotów.

II. Sprzątanie i utrzymanie Parku Piastowskiego (działka Nr 78/3), w zakresie:
- zbieranie śmieci z terenu całego parku,
- zbieranie posuszu oraz liści z alejek i przejść dla pieszych, a także w frontowej części parku,
- zbieranie gałęzi i konarów z polany,
- opróżnianie koszy na śmieci,
- sprzątanie i grabienie piasku na placu zabaw 2 x w tygodniu (w wyznaczonych terminach) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego preparat do dezynfekcji piasku, który należy rozprowadzić i wygrabić),
- naprawa i malowanie ławek (ok. 32 szt.) i koszy na śmieci (ok. 23 szt.).

III. Sprzątanie Parku na ul. Lubińskiej
Sprzątanie parku (działka Nr 102), w zakresie:
- grabienia liści i zbierania śmieci z terenu całego parku,
- zbieranie posuszu, śmieci oraz liści z alejek i przejść dla pieszych.
IV. Plac zabaw na ul. Samorządowej
- sprzątanie i grabienie piasku na placu zabaw co 2 tygodnie (w wyznaczonych terminach Wykonawca otrzyma od Zamawiającego preparat do dezynfekcji piasku, który należy rozprowadzić i wygrabić).

V. Pozostałe prace do wykonania
1. Koszenie trawników znajdujących się na terenie Miasta Chojnowa w terminie do 30.11.2019 r. zgodnie z wykazem prac:
Nr terenu zielonego:
16) ul. Zielona - 3 886 m2
17) ul. Lubińska (Park) - 3 870 m2
22) ul. Długosza - 2 200 m2
25) ul. Kilińskiego - 15 (boisko) - 17 781 m2
ul. Kilińskiego, Park Piastowski włącznie
z torem saneczkowym
26) ul. Kilińskiego – wejście do parku - 6779 m2
27) ul. Kilińskiego - Sikorskiego
(obok Hydroforni) - 2 095 m2
29) ul. Łokietka - Maczka - teren w rejonie ogrodu
zabaw, sklepu Anna, Apteki i byłej Kwiaciarni - 2 497 m2
30) ul. Maczka od Pawilonu Handlowego
do stacji transformatorowej - 3 808 m2
31) ul. Sikorskiego – Maczka ogród zabaw - 4 620 m2
32) ul. Samorządowa - 8 474 m2
38) ul. Bolesławiecka – Parkowa - 1 472 m2
42) ul. Sikorskiego – łąka - 6 600 m2
43) ul. Łokietka i Maczka - 7 835 m2
44) ul. Sikorskiego – skarpa - 379 m2
45) ul. Sikorskiego 6-8 (tył bloków) - 1 476 m2
46) ul. Sikorskiego 1-7, 6, 10, 12, Żłobek (pasy przydrożne) - 1 952 m2
47) ul. Sikorskiego – wjazd na stację paliw - 919 m2
48) ul. Wyspiańskiego/ ul. Zapolskiej + pas przydrożny
i wysepka - 6 895 m2
49) ul. Kusocińskiego - 550 m2
50) ul. Bolesławiecka - 2 420 m2

51) ul. Kilińskiego – wysepka parkingowa - 19 m2
52) ul. Sikorskiego – przy Biedronce - 333 m2
54) ul. Sikorskiego – skarpa przy poczcie - 297 m2
57) ul. Maczka (Pas trzydrogowy przy parkingach) - 680 m2
58) ul. Dąbrowskiego (od Niemcewicza
do Reymonta lewa strona) - 170 m2
59)ul. Wolności 3, 5, 7 (przy Rossmannie) - 261 m2
60)ul. Bolesławiecka (lewa strona
przy ogrodach działkowych) - 1740 m2
61)ul. Małachowskiego – parking MOKSIR - 151 m 2
62)ul. Głowackiego - 157 m2
Razem - 90 316 m2

1. Wysokość trawy nie może przekraczać
- 10 cm w poz. 16), 22), 25), 31), 32), 50), 43), 51), 52), 54), 57), 58), 59), 61), 62)
- 20 cm w poz. 17), 26), 27), 29), 30), 38), 42), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 60)

2. Zgrabienie skoszonej trawy wraz z jej wywiezieniem do kompostowni, bezpośrednio po koszeniu. Nie dopuszcza się zalegania skoszonej trawy do dnia następnego.

Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy koszeniu aby nie uszkodzić mienia osób trzecich np. samochodów, elementów małej architektury, itp. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

3. Posprzątanie alejek, chodników itp. znajdujących się bezpośrednio przy trawnikach ze świeżo skoszonej trawy.

4. Zabezpieczanie lub zachowanie szczególnej ostrożności przy koszeniu aby nie uszkodzić mienia. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

5. Oprócz bieżącego grabienia Wykonawca w dniu 30.11.2020 r. zgrabi i wywiezienie liście z terenów objętych pielęgnacją.

6. Wypłacenie ostatniej faktury będzie możliwe po protokolarnym odbiorze prawidłowo wykonanych prac, tj. w dniu odbioru tereny zieleni muszą być m.in. wykoszone, pograbione, pozamiatane i posprzątane z zalegających liści, śmieci, itp.

Wskazanie terenów do koszenia i grabienia wskazuje Załącznik nr 2.

UWAGA !
1. Zgoda na usunięcie drzewa/krzewu może być wydana wyłącznie przez Wydział Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnowie.
2. Przed złożeniem oferty proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie wizji w terenie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. O uszkodzeniach Wykonawca powinien informować Inwestora niezwłocznie.
5. Wykonawca poinformuje o wszystkich utrudnieniach w realizacji zadania.
6. Koszty materiałów, sprzętu itp. potrzebnych do realizacji zadania ponosi Wykonawca robót.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli terenów zieleni w zakresie realizowania prac przez Wykonawcę zgodnie z umową .


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Pl. Zamkowy 1
Chojnów 59-225
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1
Chojnów 59-225
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się