„Przewóz uczniów Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku i ich opiekunów do miejsc odbywania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w 2020 i 2021 roku”

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu uczniów Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku i ich opiekunów do miejsc odbywania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej w 2020 i 2021 roku.
Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku w 2020 i 2021 roku do miejsc odbywania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego. Zajęcia będą odbywały się na terenach leśnych, w związku z tym przewóz uczniów będzie odbywał się częściowo po drogach leśnych tłuczniowych, gruntowych i gruntowo tłuczniowych. Przewozy osób, w zależności od tematyki zajęć, będą się odbywać najczęściej na dystansie od kilku do 30 km.
Przewóz uczniów będzie dokonywany pojazdami zarejestrowanym na minimum 30 miejsc siedzących. Pojazdy muszą posiadać co najmniej 2 bagażniki: do transportu posiłków regeneracyjnych oraz narzędzi (piły, siekiery, tasaki, łopaty, motyki itp.).
Wykonawca będzie dysponował do przewozu uczniów co najmniej dwoma takimi pojazdami. Przed podpisaniem umowy zamawiający będzie żądał przedstawienia kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów.
Transport będzie odbywał się w roku szkolnym (od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia, z wyłączeniem przerw w nauce: ferie dni wolne od nauki). W zależności o potrzeb w poszczególne dni zamawiający będzie wymagał dyspozycji jednego lub dwóch pojazdów.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:
- przyjazd na plac przy Nadleśnictwie Zagnańsk (ul. Przemysłowa 10A w Zagnańsku) na godz. 7:20,
- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan techniczny pojazdu wykorzystywanego do świadczenia usług dowozu,
- transport uczniów, narzędzi, kanistrów z paliwem i termosów z posiłkami do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz z powrotem.
- wykonanie usług z przestrzeganiem przepisów kodeksu drogowego, zasad BHP,
- posiadanie przez cały okres świadczonych usług wymaganych przepisami prawa uprawnień, zezwoleń i innych dokumentów niezbędnych do świadczenia usługi oraz pełnego pakietu ubezpieczenia pojazdu i przewożonych osób,
- w przypadku zdarzeń losowych, które uniemożliwiają przyjazd pojazdu Wykonawcy zobowiązany jest on na swój koszt zapewnienie transportu pojazdem zastępczym do i z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
- wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody jakie mogą zostać wyrządzone w trakcie realizacji świadczonych usług Zamawiającemu jak też przewożonym uczniom i innym osobom.
Zamawiający pokrywa tylko i wyłącznie koszty przejazdu z placu przy Nadleśnictwie Zagnańsk (ul. Przemysłowa 10A 26-050 Zagnańsk) do miejsc wskazanych przez zamawiającego oraz z powrotem.
Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu powstałe podczas przewozu uczniów po terenach leśnych. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia siedzeń, wykładzin i poszyć w busie - uczniowie przewożeni są w ubraniach roboczych często zabrudzonych błotem, paliwem, olejami i żywicą.
Zamawiający informuje, że ze względu na warunki terenowe nie wszystkie miejsca docelowego dowozu uczniów posiadają wystarczającą powierzchnię do nawrotu autobusami (z 50 – 60 miejscami siedzącymi).
Szacowana ilość kilometrów przewozu uczniów: 34000 km (17000 km/rok).
Szacowana ilość godzin pracy kierowców (łącznie): 3200 godz. (1600 godz./rok).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Przemysłowa 10A
Zagnańsk 26-050
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zagnańsk
Przemysłowa 10A
Zagnańsk 26-050
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się