DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych – uniwersalnych taśm silikonowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 186)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Karowa 2
Warszawa 00-315
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej
ul. Karowa 2
Warszawa 00-315
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się