Promocja i zarządzanie projektem pn. Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich czynności dotyczących działań informacyjno-promocyjnych i przeprowadzenia całego projektu pod względem rzeczowym i finansowym, łącznie z przygotowaniem i prowadzeniem postepowań na wybór wykonawców poszczególnych części, jego rozliczaniem wg odpowiednich przepisów i wytycznych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Rzepiennik Strzyżewski 400
Rzepiennik Strzyżewski 33-163
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Strzyżewski 400
Rzepiennik Strzyżewski 33-163
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się