Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie oznakowania poziomego na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku

» Opis zapytania

Nazwa: Wykonanie oznakowania poziomego na jeszdniach i placach na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku
Opis: Oznakowanie poziome cienkowarstwowe na nawierzchniach z kostki brukowej
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Zapoznanie się z załącznikami (Po zapoznaniu się z załącznikami, proszę wpisać "Zapoznałem się")

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 606402175
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 09:36


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się