Zakup niesortu bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm wraz z dostawą na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Powiatu Zielonogórskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup niesortu bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm wraz z dostawą na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Powiatu Zielonogórskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Powyższe kruszywo ma spełniać warunki normy PN-EN 13242-kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach, i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Wykonawca ma obowiązek do każdej dostawy dołączyć dokument świadczący o ilości pobranego kruszywa z kopalni oraz zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE wraz z deklaracją zgodności lub oznakowaniu znakiem budowlanym B i z deklaracją zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla wyrobu, ewentualnie badania stwierdzające, że materiał może być wprowadzony do obrotu).
Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odnośniki dotyczące norm, dopuszcza się posiadanie równoważnych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego towaru podanego w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania.Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy w części dotyczącej ilości zamawianych towarów w zależności od potrzeb Zamawiającego i odpowiednio do posiadanych środków, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Górzykowo 1
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Surowce i półprodukty z ostatnich 10 dni.