Dostawa laptopów Lenovo ThinkPad L590

» Opis zapytania

Nazwa: Lenovo ThinkPad L590
Opis: 20Q7001EPB3Y ; i5-8265U, 15,6" FHD, 256GB SSD NVME, 8GB RAM, Gwarancja 36 miesięcy ON-SITE, Windows 10 Pro x64 PL
Ilość: 2 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (Do 21 dni od dnia przekazania zlecenia realizacyjnego przez Zamawiającego, proszę potwierdzić.)
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Gwarancja (36 miesięcy ON-SITE, proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}Muzeum
Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:
Dostawa laptopów Lenovo ThinkPad L590

Opis
przedmiotu zamówienia:


Lenovo ThinkPad L590 - 20Q7001EPB3Y


i5-8265U
15,6" FHD
256GB SSD NVME
8GB RAM
Windows 10 Pro x64 PL
Gwarancja 36 miesięcy ON-SITEZamawiający
wymaga:

warunki
płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub faktura proforma;termin
realizacji: do 21 dni od dnia przekazania zlecenia realizacyjnego
przez Zamawiającego;termin
związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.;Wykonawca
jest zobowiązany do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem
wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie poniesie z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych
przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności
prawidłowego podatku VAT (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty
przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wyliczona
wartość oferty winna być traktowana jako brutto. W przypadku osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwota wynagrodzenia
brutto podana w ofercie będzie pomniejszona o należne zaliczki na podatek,
składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne obciążenia,
zgodnie z właściwymi przepisami. Podana w ofercie cena całkowita
brutto musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania;dostarczony
sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału
sprzedaży producenta na rynek polski i musi być objęty gwarancją
producenta.

Kryteria
wyboru najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która
przedstawia najniższą cenę. Jeżeli nie można wybrać oferty
najkorzystniejszej z uwagi na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

Pozostałe
informacje:

Zamawiający
nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem
przez Wykonawców oferty; Zamawiający
może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień;Zamawiający
zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści złożonych ofert oczywistych
omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek
polegających na niezgodności oferty z treścią zaproszenia
niepowodujących istotnych zmian w treści złożonych ofert – niezwłocznie
zawiadamiając Wykonawcę o dokonanej poprawie;Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania
przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy wobec
Zamawiającego;W
przypadku, gdy umowę będzie podpisywała osoba nieuprawniona do
reprezentacji podmiotu, Wykonawca musi dostarczyć przed podpisaniem umowy
stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku
pytań:

-
merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu
formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........

- związanych
z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy
zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w
godzinach od 8:00 do 17:00.


tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.plOficjalnym
potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie
zamówienia lub podpisanie umowy.

Informacje
dot. ochrony danych osobowych zawiera załącznik RODO.

Wiadomości z
platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Muzeum Śląskie w Katowicach


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się