Dostawa produktów mleczarskich

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, w ilościach
i asortymencie szczegółowo wymienionych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawy towaru będą odbywać się w każdy poniedziałek, środę i piątek
w godzinach między 5:00 a 5:30 rano. Koszty transportu, załadunku i rozładunku towaru, łącznie
z przeniesieniem towarów do pomieszczeń magazynowych ponosi Wykonawca. Miejsce dostaw – Krasnystaw, ul. Kwiatowa 1, magazyn DPS.
Formularz cenowy (Załącznik nr 2) określa standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust.1 ustawy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Kwiatowa 1
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nabiał

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
ul. Kwiatowa 1
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się